Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

Az AlmaVía Travel adatvédelmi nyilatkozata az alábbi törvények figyelembevételével készült:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.)
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. törvény

 
AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:
Név:  AlmaVía Travel Kft.
Cím:   1137 Budapest Radnóti Miklós utca 2
Telefon: +36 1 255 2212
E-mail:  info@almavia.hu
Engedélyszám: U-001316
Képviselő: Papp Éva
Web oldalai: www.almavia.hu , www.vilaggamegyek.hu
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az AlmaVía Travel az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

  • utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése
  • szerződéskötés
  • kapcsolattartás
  • panaszok, bejelentések, igények kezelése
  • igényérvényesítés
  • regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység
  • jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

AZ ADATKEZELÉS MENETE:
Az AlmaVía Travel www.almavia.hu és www.vilaggamegyek.hu weboldalak felkereséséhez nincs szükség regisztrációra.  Azonban a két weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, fax szám, telefonszám, születési dátum, útlevél/személyi igazolvány adatok) megadásával lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek rögzítésre, miután az Utas foglalás közben megadta őket.
Az AlmaVía Travel az megrendelő személyes adatait továbbíthatja a megrendelt szolgáltatásokat biztosító szolgáltatók felé: légitársaságok, szálláshelyek, biztosítók, egyéb szolgáltatók felé.
Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az AlmaVía Travel a szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező. Az AlmaVía Travel a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart.

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:
Az AlmaVía Travel Kft. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az AlmaVía Travel gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
 
AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak a kezeléséről.  A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesül. Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info@almavia.hu e-mail címen terjesztheti elő.
 
Elektronikus hírlevél küldéssel kapcsolatos adatvédelmi feladatok:
Az AlmaVía Travel a hírlevélre ( www.almavia.hu, www.vilaggamenyik.hu oldalakról ) történő jelentkezése nyomán saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az AlmaVía Travel az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az adatkezelés célja:  e-mail hírlevelek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
Cookies:
Az AlmaVía Travel sütiket használ weboldalain, melyek az Utas érdeklődéséről olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalt. Az oldalon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt, amelyből Utas személye beazonosítható lenne. A sütik alkalmazásáról és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/

PANASZ, JOGORVOSLAT:
Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu